Hřídelecká Hůra 2.8.2014

Vytisknout

Náš dnešní výšlap směřoval do blízkého okolí. Vlakem jsme se nechali dovézt do Horní Nové Vsi (to je část Lázní Bělohrad).

A odtud jsme už vyrazili „po svých" přes Lány na Hřídeleckou hůru.

Hřídelecká hůra je přírodní památka, kterou najdeme u vrcholku kopce Malá Horka ( 398 m.n.m.), jež se zvedá u východního okraje obce Hřídelec. Přírodní památka je známá jako bohaté naleziště minerálů. Můžeme tu najít amfibolit, dolomit, kalcit, olivín a aragonit. Zdejší minerály jsou označeny jako nejdokonalejší z minerálů, které se nacházejí na našem území. Přírodní památka Hřídelecká Hůra byla vyhlášena v roce 1980 a její rozloha je 2,11 hektarů. Vrchol Malá Horka je zbytek sopky z třetihor a i přes to, že tu probíhala těžba, zachoval si vrchol kopce kuželovitý tvar. Při těžbě čediče se v kopci vytvořila řada dutin a komor, jež připomínají pseudokrasové jeskyně. Tyto prostory jsou zimním útočištěm netopýra černého.

Ač bylo dnes velmi horko, výšlap jsme si hezky užili a opět jsme si potvrdili, že naše blízké okolí příliš neznáme.

Admin Login | © Copyright 2008-2019 Obec Horní Černůtky | Mapa stránek