Výjezdní zasedání KPKT 18.11.2011

Vytisknout

Restaurace "U Matoušků Na Růžku" v Hořicích - ano právě tady jsme se setkali, abychom společně zhodnotili již ke konci se blížící rok 2011.

Tento rok jsme uspořádali několik-z našeho pohledu úspěšných akcí. Za zmínku určitě stojí krom dvou zdařilých setkání koňáků, ať už na letní soutěži spřežení či na podzimní Hubertově jízdě, také například akce vyloženě pro ženy. To byla květnová návštěva kosmetičky paní Ivy Horáčkové a říjnová návštěva paní Jany Flechtnerové s bižuterií a jinými módními doplňky. V březnu jsme se pobavili na masopustním reji, několikrát v roce jsme také vyrazili na turistický výšlap, kdy poznáváme krásná místa naší vlasti. Začátek roku nám zpříjemnili Tři Králové, kteří nás navštívili v našich domovech. Umíme se nejen pobavit, ale také vzít za práci, když je třeba. To bylo například únorové ničení kůrovce nebo květnové vyčištění a osázení břehu za obcí.

A co nás čeká v příštím roce 2012?
Předsevzali jsme si, že budeme stejně aktivní a zdařilé akce zopakujeme a možná zařadíme i akce nové. Vítáme pomoc Vás všech i Vaše nové náměty a nápady.

 

 

Admin Login | © Copyright 2008-2019 Obec Horní Černůtky | Mapa stránek