Ani Štědrý den nám sníh nepřinesl. „Jarní počasí“ trvá, ale i přesto se scházíme u rozsvíceného vánočního stromku, hrajeme a zpíváme koledy, popíjíme svařáček a krátíme si čekání na Ježíška .

 


 

V Á N O Č N Í   S E T K Á NÍ

Sejdeme se na ŠTĚDRÝ DEN  ve 14,00 hodin u rozsvíceného vánočního stromu na návsi.

Zazpíváme koledy, popřejeme si navzájem krásné VÁNOCE . . . .  poté se rozejdeme do svých domovů a budeme očekávat příchod Ježíška