O obci

 

 

Obec Horní Černůtky leží na krásné výšině, odkud je rozkošná vyhlídka do celého okolí. Onehdy tu stával dvůr svobodníků, který již r. 1665 k panství Hořickému náležel. Roku 1724 nacházel se v držení téhož dvora Ferdinand Kozina, od něhož jej tohoto roku kolej Jesuitů v Hradci Králové koupila a se statkem Příbramským spojila. Po zrušení řádu jezuitského byl týž dvůr rozprodán a to v r. 1778. Černůtky se dál živily pěstováním polních plodin. V současných Horních Černůtkách se nachází zahrádkářská kolonie.

Oznámení:

V Horních Černůtkách bylo založeno občanské sdružení:
KLUB PŘÁTEL KONÍ A TURISTIKY,

se sídlem Horní  Černůtky 5 (Kulturní dům), 503 15 Nechanice Registrace u Ministerstva vnitra byla provedena dne 15.5.2009 pod č.j.: VS/1-1/75613/09-R
Přidělené IČO : 26558394