FOTOGALERIE

Prohlédněte si fotografie z akcí nejen v naši obci

Čarodějnice 30.4.2017

Sešli jsme se opět v bažantnici, kde jsme si zapálili ohníček jen malý, symbolický. Opekli jsme buřtíky a pak jsme se bavili do pozdních nočních hodin.

Už odpoledne na nás vykoukla jedna čarodějnice na obloze, a byla fakt pravá . . . . . . . .

 


ČARODĚJNICE   30.4.2017

tentokrát v areálu myslivecké střelnice

       Sejdeme se u klubovny

                       v 18,00 hodin  !!

Pak společně vyrazíme k ohni, kde

bude možnost opékání buřtů . . . .

Buřty s sebou ….

Čarodějnice vítány  

Po návratu volná zábava