Na tento den se vždycky všichni moc těšíme.    Vstaneme od cukroví a vydáme se na , nyní již můžeme říci, tradiční vánoční výšlap.   Vlakem jsme dojeli do Sedmihorek, odkud jsme se vydali na Hrubou Skálu.  Procházka to byla moc příjemná. Tady jsme si dali „venkovní občerstvení“. Ano poseděli jsme si u kávy venku –počasí je totiž stále téměř jarní.

Ani Štědrý den nám sníh nepřinesl. „Jarní počasí“ trvá, ale i přesto se scházíme u rozsvíceného vánočního stromku, hrajeme a zpíváme koledy, popíjíme svařáček a krátíme si čekání na Ježíška .


Tak přijde letos? Nebo nepřijde? A kdo? No přece MI-KU-LÁŠ.

Takové otázky si kladly děti, které se v klubovně sešly a s netrpělivostí očekávaly příchod Mikuláše.

A nakonec se opravdu dočkaly. Přišel Mikuláš, čerti dokonce dva, ti naháněli u dětí trochu rozpaků.

Letošní advent nezačíná sněhem, ale bohužel  P R Š Í . . . .

Ale ani déšť nám nezabránil v tom, abychom se společně sešli, rozsvítili krásný vánoční strom na návsi, společně zazpívali několik koled. Svařáček samozřejmě nemohl chybět.  A příjemná adventní nálada také ne……Dík patří Pavlovi a dalším zúčastněným za krásně připravený betlém.....a také hudebníkům za koledy....

Tentokrát jsme se sešli v nově otevřeném pivovaru ve Mžanech. A snad právě toto místo přilákalo na naše zasedání velký počet účastníků. Kéž by tolik lidí našlo cestu i k nám do klubovny…..!!!


Pestré barvy podzimu - tak právě to jsme si užívali při dnešním výšlapu plnými doušky. Po zamračeném týdnu nás sobotní ráno přivítalo sluníčkem. Vlakem jsme se  dopravili až do Police nad Metují, odtud ještě autobusem do Hlavňova. A pak jsme se vydali již "po svých" krásnou Kovářovou roklí. Kovářova rokle - hluboká, divoká, zalesněná, skalnatá . . .

Draci,dýně, nebo chcete-li Drako-dýně.  Ano celé sobotní odpoledne bylo ve znamení draků a dýní. Ač to ráno vypadalo, že opět vítr nebude, odpoledne se ukázalo jinak. Vítr sice nijak velký, ale draci přesto létaly. Děti se proběhly po poli a draci se vznášely po obloze a vše umocnilo krásně svítící slunce. Když jsme usoudili, že draků již bylo dost, vrátili jsme se do klubovny, kde na děti již čekaly dýně. Ty si děti samy vydlabaly . . .

26.9.2015 proběhl v Černůtkách již 8. ročník Hubertovy jízdy. A jaký byl? Na účast koní určitě slabší oproti ročníkům minulým. Snad to ovlivnila povinnost odběru krve u koní kvůli nebezpečné infekční nemoci anémie, která se v okolních zemích již vyskytla. Nechyběla veterinární kontrola, kdy každý účastník musel předložit očkovací průkaz koně . . .

Dnešní výlet byl opravdu na pohodu. A také poprvé jsme se rozdělili na 2 skupiny, a to "cyklisty a pěšáky." My pěší jsme se autobusem dopravili do Lázní Bělohrad. První naše zastávka byla v lázních na ranním občerstvení. Káva ani zákusek neměly chybu.

"Milý pane hospodáři, i Vy milá panímámo, radostí nám oči září, všechno už je schováno. Obilí jsme uklidili, v suchu celá úroda, a ten věnec z klasů kvítí přijměte jak vděčný dar. Už jsme žito posekali, tak ho taky svážem, aby lidi neříkali, že nic nedokážem.

Ani dlouhodobě tropická horka nás neodradila od sobotního výšlapu. Autobusem jsme se dopravili až na Vyskeř. Tam jsme vystoupali ke kapličce, kterou jsme shlédli i zevnitř. Ale hlavně nádherné výhledy od kapličky po okolí byly v tuto chvíli naším cílem.

Zdena slaví - slavím já, slavíš Ty - slaví celá vesnice. To je několik pravdivých veršů z písničky, kterou pro Zdenu složil Petr a kterou jsme také Zdeně všichni společně zazpívali. Této závěrečné písni ale ještě předcházel "welnes víkend", který Zdena prožila během dnešní oslavy.

Na tento výlet jsme se všichni moc těšili. Cyklobusem jsme dojeli do Karlowa. Odtud jsme opět zdolali 700 schodů na Hejšovinu a poté prošli krásné skalní útvary.  Dále jsme pokračovali po loukách přes Pasterku až k Machovskému kříži dále k Pánovu kříži.

"MILUJEŠ-LI KONĚ, TAK DOŽIVOTNĚ. JE TO NEMOC, NA KTEROU NENÍ ŽÁDNÝ LÉK"
V sobotu 13.června 2015 proběhl v Černůtkách již 7. ročník Dne koní se soutěžemi spřežení. A byl to ročník mimořádně vydařený, mimo jiné i proto, že nás navštívil Václav Vydra se svými koňmi Gustavem a Démonem.

Náš první cyklo-výlet. Sešli jsme se u klubovny v Černůtkách. Vydali jsme se přes Jeřice, Votuz, Chloumek, Doubravu a dále lesem až do Lanžova. Tady jsme navštívili Pizzerii Lanžov a odměnili jsme se dobrou pizzou. Po krátkém občerstvení a odpočinku jsme vyrazili na zpáteční cestu.

Rok se s rokem sešel a máme tu opět hudebně divadelní festival. Ten pro nás, stejně jako loni, připravili Ema a Josef Zámečníkovi. Program byl opravdu pestrý, na své si přišly nejen děti, ale i dospělí si dnešní den velmi užili.

 

Sešli jsme se u klubovny a vyrazili jsme-tentokráte do areálu myslivecké bažantnice. V Průvodu šlo několik hlavně malých "čarodějnic".
V bažantnici jsme na ohništi nejprve udělali oheň větší. Když trochu odhořel, opekli jsme si buřtíky a chvíli poseděli.

Tradice na Velikonoční pondělí - turistika. Tentokrát jsme vyrazili pěšky již z Černůtek přes Cerekvici na Vřešťov. Vybaveni polínkama a buřtama.
Na Vřešťově jsme si udělali piknik v trávě, rozdělali ohýnek, opekli buřty, ohřáli se u ohýnku.

MVDr. Vít HOLÝ - veterinář, chovatel a milovník koní. Dlouhá léta vedl hřebčín v Albertovci, pak přesídlil do nedaleké Borové u Bolatic.

Tentokrát se koňáci a milovníci koní sešli v restauraci ve Vlkově, aby si poslechli poutavé vyprávění MVDr. Víta Holého . . .

Svátek žen jsme letos slavili s malinkým předstihem, a to 6.března. A  nebyl to jen svátek žen, který se slavil. Svůj svátek slavila Gábina i Tomáš a místní tři Miroslavové. Takže nakonec byla z večera jedna velká oslava.  Nesmíme zapomenout ani na to, že všem ženám krásně zahrála na flétnu Mařenka Černá. Ta právě získala . . .

 

Mezi naše další turistické cíle se tentokrát zařadila zřícenina hradu Kumburk.  Cestovali jsme vlakem do Jičína, poté autobusem do Ploužnice. Naším prvním cílem byla restaurace Klepanda, kde jsme se opravdu moc dobře občerstvili. A když jsme tak přemýšleli, jestli ke kávě zákusek ano či ne, přistála před každým z nás rakvička se šlehačkou. Takové překvapení pro nás připravil Viktor - díky moc!!

"František VÍTEK - dvojnásobný vítěz Velké pardubické z let 1963  a 1965 byl jako jezdec i sedminásobným československým překážkovým šampiónem. Ještě mnohem bohatší je trenérská část jeho obdivuhodné dostihové kariéry. Připravoval především rovinové koně, které dovedl ke stovkám vítězství."

"My Tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujem Vám .........."

A máme tu nový rok a Tři krále - Kašpara , Melichara a Baltazara, kteří opět navštívili naše domovy a tím nám připomněli, že ADVENT je již definitivně u konce.  Tentokrát v podání Terezky Tobolkové, Mařenky Černé a Terezky Johnové. A protože koledníci . . .