FOTOGALERIE

Prohlédněte si fotografie z akcí nejen v naši obci

1. adventní neděle 26.11.2017

„Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu, Kašpar, Melichar a Baltazar, se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. "

Těmito slovy začínalo naše letošní adventní divadelní koledování Pojďte s námi do Betléma. A nezůstalo jen u slov, tři králové skutečně přišli, Anděl jim cestu ukázal, Ježíškovi se poklonili a navíc zahráli, v dosti zajímavé úpravě, známé koledy. Na jevišti je uvítali, a s nimi i zazpívali, pasáčkové – děti z naší vísky a, to zejména, z MŠ v Jeřicích. Pasáčkové, společně se svými učitelkami, i zazpívali, zatančili a zahráli o zvířátkách, miminku, o jesličkách s Ježíškem. Ze všeho zavanula úžasná atmosféra, účinkující, děti i dospělí, všichni v kostýmech, přirozeně a s chutí, bez patrné trémy, s radostí předvedli scény u společně vytvořeného betlému. To vše sledoval nečekaně velký dav užaslých diváků z blízka i daleka.

Představení se dočká i reprízy - v kostele v Jeřicích 13.prosince v 16.00 hodin

 


„POJĎTE s NÁMI do BETLÉMA"

Pozvání na tradiční adventní setkání

- adventní divadelní koledování

Mimořádně již:
V neděli 26.11.2017 v 16,00 hodin u klubovny v Horních Černůtkách.

- Středa 13.12.2017 v 16,00 hodin v kostele v Jeřicích